Ετικέτα: Δ2 τμήμα

Συνεργασία τμημάτων Δ2 και Α2

Τα παιδιά του Δ2 τμήματος παρουσιάζουν στα πρώτακια του Α2 τις εργασίες τους με σκοπό να τους εξάψουν το ενδιαφέρον αλλά και να τους εξηγήσουν γιατί είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε ψηφιακό αλφαβητισμό.