Πες μου το όνομά σου ;

Στην Μετεωρούπολη του εικοστού πρώτου αιώνα η ψηφιακή ταυτότητα τη πόλης είναι παρούσα με διαδραστικά συστήματα επικοινωνίας κράτους και  πολιτών.