Μετεωρούπολη

Μια ΄βόλτα στην πόλης της καρδίας η οποία στο πέρασμα του χρόνου έγινε ασπρόμαυρη.