Μαθητικές εργασίες δια μέσω Ασύγχρονης πλατφόρμας eClass

Με χαρά λάβαμε και εμφανίζουμε μερικές απο τις εργασίες των μαθητών της ΣΤ τάξης που λάβαμε δια μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης eClass.